Djuren

I undermenyn presenteras gårdens djur. Vi är mycket måna om djurens hälsa och välbefinnande. Djuren utsätts inte för något de verkar tycka är obehagligt. Vi känner våra djur väl och läser av deras dagsform och hur de reagerar på olika situationer och aktiviteter. Det viktigaste för oss är att djuren är trygga och mår bra och alla som vistas på gården ska visa respekt och tacksamhet för våra fantastiska medarbetare.