Grön Arena – för naturlig livskraft

Valdalens Djur & Natur kan stoltsera med att bli först ut som godkänd Grön Arena-gård 2021 i Sverige. Nu kan gården bredda sitt utbud och utöver djur och natur även erbjuda aktiviteter inom trädgårdsskötsel och odling. En meningsfull sysselsättning genererar i välbefinnande som gör att vi mår bra. Kanske behöver du återhämtning, en fritidssysselsättning eller komma tillbaka i arbete/skola. Då kan någon av aktiviteterna på gården hjälpa dig.

Om du är intresserad av att veta mer eller ett samarbete så tveka inte att höra av dig. Alla aktiviteter på gården individanpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar.

”Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.”
(www.hushallningssallskapet.se. Läs mer HÄR)

✉ info@valdalen.se
☎ 0739981960
Facebook: https://www.facebook.com/valdalens
Instagram: @valdalens