Grön Arena – för naturlig livskraft

Valdalens Djur & Natur kan stoltsera med att bli först ut som godkänd Grön Arena-gård 2021 i Sverige. Nu kan gården bredda sitt utbud och utöver djur och natur även erbjuda aktiviteter inom trädgårdsskötsel och odling. En meningsfull sysselsättning genererar i välbefinnande som gör att vi mår bra. Kanske behöver du återhämtning, en fritidssysselsättning eller komma tillbaka i arbete/skola. Då kan någon av aktiviteterna på gården hjälpa dig.

Om du är intresserad av att veta mer eller ett samarbete så tveka inte att höra av dig. Alla aktiviteter på gården individanpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar.

”Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.”
(www.hushallningssallskapet.se. Läs mer HÄR)

Grön Arena 3F

Under våren 2022 driver vi under 12 veckor integrationsprojektet Grön Arena 3F (Försteg- Framsteg- Framgång). Projektet leds av Hushållningssällskapet och finansieras av Jorbruksverket. Fyra utrikesfödda personer har blivit tillfrågade, varit på studiebesök och slutligen valt att starta sin praktik här på gården. Syftet är att deltagarna ska bredda sitt ordförråd samt befästa kunskaper inom gröna näringar med förhoppningen att närma sig arbetsmarknaden. Projektet innebär även att bli en del av en gemenskap, lära av varandra, skapa relationer, bli fysiskt aktiva vilket får oss att må bättre och det stärker vår självkänsla. Allt vi gör ska leda till en känsla av sammanhang (KASAM) och meningsfullhet. I det här projektet deltar Ale kommun samt Lilla Edets kommun.

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram där vi löpande lägger ut olika aktiviteter som vi genomför i verksamheten.

✉ info@valdalen.se
☎ 0739981960
Facebook: https://www.facebook.com/valdalens
Instagram: @valdalens