Läsa för häst

Att läsa för ett djur kan vara befriande eftersom djur aldrig avbryter eller kommenterar. De lyssnar och finns där villkorslöst. Det finns olika läsprojekt där barn och ungdomar läser för djur vilket visat sig mycket framgångsrikt. 

Väljer du “Läsa för häst” kan du välja att ta med en egen text eller bok som du läser för hästen,. Jag finns i närheten om du behöver stöttning. Om du vill kan jag välja ut böcker eller texter utifrån ditt önskemål. Du väljer själv om du vill läsa några rader eller flera böcker. Ibland kan det vara skönt att bara sätta sig på en höbal, luta sig mot väggen och läsa tyst medan hästen äter hö bredvid. Vill du ta en tur på ridslingan kan vi stanna och läsa i naturen. Du väljer!

Behöver du språkstöttning? Meddela vilken bok eller text du tänkt läsa i förväg så förbereder jag språkutvecklande uppgifter som vi kan använda tillsammans när du läser.

————————————————————–

Ur Lgr11 (Kursplan – Svenska och Svenska som andraspråk)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
  • välja och använda språkliga strategier, (Svenska som andraspråk)

✉ info@valdalen.se
☎ 0739981960
Facebook: https://www.facebook.com/valdalens
Instagram: @valdalens