Matematik på gården

Vad ska vi använda matematik till? Vi använder det varje dag flera gånger utan att ens tänka på det. Men ibland låser det sig och då kan det vara bra att få förankra de fyra räknesätten i praktiken.

Det är lätt att förstå varför vi behöver kunna räkna när det gäller djuren och gården. Det är verklighetsbaserat och vi behöver kunna räkna i olika sammanhang. Väljer du “Matematik på gården” förbereder jag uppgifter utifrån kunskapsnivå och vi löser dem praktiskt tillsammans.

Räknexempel på gården: 

  • De fyra räknesätten går att använda i oändliga sammanhang och situationer.
  • Geometriska former på gården.
  • Räkna och beräkna vikt, längd, höjd, bredd, omkrets, area och volym med hjälp av gårdsmiljön och hästen. 

Ur Lgr22 (Kursplan – Matematik)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

✉ info@valdalen.se
☎ 0739981960
Facebook: https://www.facebook.com/valdalens
Instagram: @valdalens