Fåren

Från vänster: 
 
Ras: Oxford Down
Namn: Harriet (tacka) och Sophie (tacklamm) 

Ras: Klövsjöfår
Namn: Lil’l Sheep, Petter och Travis Scott (bagglamm)